By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Personvernerklæring for billettkjøpere og nyhetsbrev

Personvernerklæring for billettkjøpere og nyhetsbrev

Denne personvernerklæringen ble sist revidert 28.04.2020.

1. INTRODUKSJON
Denne personvernerklæringen gjelder for Byscenen Drift AS med org.nr. 991 641 025 heretter omtalt som «arrangøren» «vi» eller «oss». Vi er en arrangør som tilbyr konserter, eventer og lignende arrangementer.

Når du kjøper billett til vårt arrangement, må vi behandle opplysninger om deg. Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og til hvilke formål.

Arrangøren er behandlingsansvarlig for behandlingen som beskrives i denne erklæringen. Hvis du har spørsmål knyttet til behandlingen, vennligst ta kontakt på: post@byscenen.no

2. BEHANDLINGEN
Arrangøren tar ditt personvern på alvor og vil behandle dine personopplysninger på en sikker, konfidensiell og fortrolig måte. Behandlingen følger den norske personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (heretter «GDPR»).

2.1 Billettsalg
For å kunne selge og gi deg billettene dine, vil arrangøren kunne behandle din e-postadresse, navn, telefonnummer og betalingsopplysninger som for eksempel bankkortdetaljer. Det er nødvendig å oppgi opplysningene for å kunne kjøpe billett.

Vi vil også kunne sende deg nødvendig informasjon om arrangementet per e-post og/eller sms.

Vårt rettslige grunnlag for å behandle disse personopplysningene er avtalen med deg når du kjøper billett til arrangementet. Avtalen er våre standardvilkår for kjøp av billetter.

Opplysningene slettes innen 6 måneder etter arrangementet. Opplysninger som alder, region og type arrangement vil kunne behandles lenger slik beskrevet under punkt 3.4.

2.2 Bistand på arrangementet
Dersom du har en funksjonshemning eller en helsesituasjon som gjør at du trenger og etterspør en ledsager eller annen bistand for å delta på arrangementet, vil vi også måtte behandle denne informasjonen. I slike tilfeller vil vi behandle opplysningene til din eventuelle ledsager, særlig ledsagerens navn og rolle, informasjon om din helse og eventuell annen informasjon du gir oss. Helseopplysninger anses som sensitive personopplysninger og behandles med ekstra varsomhet.

Dersom du gir oss opplysninger om din helse, for eksempel i forbindelse med behov for tilretteleggelse på arrangementet, vil dette anses som et uttrykkelig samtykke til at vi kan behandle disse opplysningene. Vi vil kun behandle opplysningene for å gi deg den bistanden du trenger og etterspør. Opplysningene slettes innen 3 måneder etter at arrangementet avsluttes.

Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger. Å trekke tilbake et samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling som bygger på samtykket før det ble trukket tilbake. Du kan trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til e-postadressen i punkt 1. Vi gjør oppmerksom på at dersom du trekker tilbake samtykket før arrangementet, vil vi ikke kunne bistå med tilretteleggelsen du etterspør.

2.3 Nyhetsbrev
I forbindelse med kjøp av billetter til arrangement, kan du også ha samtykket til å motta nyhetsbrev med tilbud fra oss på e-post. Denne behandlingen utføres med grunnlag i ditt aktive samtykke.

For å sende deg nyhetsbrevene, behandler vi din e-postadresse, fornavn og etternavn.

Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger. Å trekke tilbake et samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling som bygger på samtykket før det ble trukket tilbake. Du kan trekke tilbake samtykket ved å trykke på lenken nederst i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til e-postadressen i punkt 1. Vi gjør oppmerksom på at dersom du trekker tilbake samtykket, vil du ikke lenger motta nyhetsbrev fra oss.

2.4 Analysering av nyhetsbrev
I tillegg behandler vi analytisk data, som for eksempel hvorvidt du åpner et nyhetsbrev eller hvilke lenker i nyhetsbrevet du velger å åpne, for å vurdere hvilke nyheter og tilbud som interesserer deg slik at senere nyhetsbrev kan tilpasses dine interesser, og for å vurdere interessen for våre nyhetsbrev mer generelt. De analytiske opplysningene kan kobles opp mot andre opplysninger vi behandler om deg som for eksempel dine tidligere billettkjøp fra oss og hvilken region du drar på arrangementer i for å sende deg mer tilpassede nyhetsbrev.

Denne behandlingen skjer med grunnlag i vår berettiget interesse av å forbedre vår markedsføring og kommunikasjon med våre kunder. Dersom du ønsker å motsette deg denne behandlingen, vennligst send en e-post til e-postadressen i punkt 1.

Opplysningene behandles så lenge du mottar nyhetsbrev fra oss. Dersom du trekker ditt samtykke til nyhetsbrev, sletter vi de øvrige analytiske opplysningene også.

2.5 Annen kontakt fra deg
Dersom du tar kontakt med oss for andre formål, men relatert til arrangementet, vil vi behandle opplysningene du gir oss og din kontaktinformasjon i den grad det er nødvendig for å besvare henvendelsen din.
Opplysningene vil bli slettet så fort det ikke lenger er nødvendig for å besvare henvendelsen eller når henvendelsen er tilstrekkelig besvart, og senest 6 måneder etter siste kontakt.

3. LAGRING OG SIKKERHET
I tillegg til det som fremkommer ovenfor, vil noen opplysninger kunne lagres lenger for å overholde lovpålagte krav, for eksempel bokføringsloven.
Arrangøren har innført tekniske og organisatoriske tiltak som bidrar til at dine personopplysninger er trygge. Vi selger ikke og deler ikke dine personopplysninger med tredjepart, utover bruken av databehandler som beskrevet i punkt 4.

4. TREDJEPARTER
Personopplysningene samles inn fra deg, via vår billettleverandør, typisk nettstedet der du kjøpte billetten. Billettleverandøren bistår med å selge billetten til deg og gi oss nødvendige opplysninger fra deg.
Vi bruker også en egen leverandør for å sende ut og analysere mottakelsen av våre nyhetsbrev.
Vi har inngått databehandleravtale med våre leverandører som behandler personopplysninger for oss.

5. DINE RETTIGHETER
Du har rettigheter etter personopplysningsloven og GDPR, som sikrer at behandlingen av dine personopplysninger er sikker og rettferdig.

Du har rett til:

 • Innsyn i hvilke opplysninger om deg vi har lagret og behandler etter GDPR artikkel 15,
 • Retting av feilaktige opplysninger om deg etter GDPR artikkel 16,
 • Sletting av opplysningene når vi ikke lenger kan behandle dem etter GDPR artikkel 17,
 • Kreve at behandlingen begrenses etter artikkel 20,
 • Trekke tilbake samtykket som vår behandling baserer seg på, slik beskrevet i erklæringen,
 • Protestere mot behandling som bygger vår berettiget interesse etter GDPR artikkel 21,
 • Dataportabilitet, altså få dine opplysninger oversendt i et alminnelig anvendt og maskinlesbart format, etter artikkel 20. Dette gjelder kun opplysninger som behandles automatisk, men gjelder ikke analytiske opplysninger om din bruk av tjenestene.

For å benytte deg av disse rettighetene, ta kontakt med oss på e-postadressen angitt i punkt 1. Vi vil kunne be om informasjon som bekrefter din identitet før vi kan oppfylle din anmodning om å benytte deg av en rettighet.

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende rett.

Denne personvernerklæringen ble sist revidert 28.04.2020.

1. INTRODUKSJON
Denne personvernerklæringen gjelder for Byscenen Drift AS med org.nr. 991 641 025 heretter omtalt som «arrangøren» «vi» eller «oss». Vi er en arrangør som tilbyr konserter, eventer og lignende arrangementer.

Når du kjøper billett til vårt arrangement, må vi behandle opplysninger om deg. Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og til hvilke formål.

Arrangøren er behandlingsansvarlig for behandlingen som beskrives i denne erklæringen. Hvis du har spørsmål knyttet til behandlingen, vennligst ta kontakt på: post@byscenen.no

2. BEHANDLINGEN
Arrangøren tar ditt personvern på alvor og vil behandle dine personopplysninger på en sikker, konfidensiell og fortrolig måte. Behandlingen følger den norske personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (heretter «GDPR»).

2.1 Billettsalg
For å kunne selge og gi deg billettene dine, vil arrangøren kunne behandle din e-postadresse, navn, telefonnummer og betalingsopplysninger som for eksempel bankkortdetaljer. Det er nødvendig å oppgi opplysningene for å kunne kjøpe billett.

Vi vil også kunne sende deg nødvendig informasjon om arrangementet per e-post og/eller sms.

Vårt rettslige grunnlag for å behandle disse personopplysningene er avtalen med deg når du kjøper billett til arrangementet. Avtalen er våre standardvilkår for kjøp av billetter.

Opplysningene slettes innen 6 måneder etter arrangementet. Opplysninger som alder, region og type arrangement vil kunne behandles lenger slik beskrevet under punkt 3.4.

2.2 Bistand på arrangementet
Dersom du har en funksjonshemning eller en helsesituasjon som gjør at du trenger og etterspør en ledsager eller annen bistand for å delta på arrangementet, vil vi også måtte behandle denne informasjonen. I slike tilfeller vil vi behandle opplysningene til din eventuelle ledsager, særlig ledsagerens navn og rolle, informasjon om din helse og eventuell annen informasjon du gir oss. Helseopplysninger anses som sensitive personopplysninger og behandles med ekstra varsomhet.

Dersom du gir oss opplysninger om din helse, for eksempel i forbindelse med behov for tilretteleggelse på arrangementet, vil dette anses som et uttrykkelig samtykke til at vi kan behandle disse opplysningene. Vi vil kun behandle opplysningene for å gi deg den bistanden du trenger og etterspør. Opplysningene slettes innen 3 måneder etter at arrangementet avsluttes.

Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger. Å trekke tilbake et samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling som bygger på samtykket før det ble trukket tilbake. Du kan trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til e-postadressen i punkt 1. Vi gjør oppmerksom på at dersom du trekker tilbake samtykket før arrangementet, vil vi ikke kunne bistå med tilretteleggelsen du etterspør.

2.3 Nyhetsbrev
I forbindelse med kjøp av billetter til arrangement, kan du også ha samtykket til å motta nyhetsbrev med tilbud fra oss på e-post. Denne behandlingen utføres med grunnlag i ditt aktive samtykke.

For å sende deg nyhetsbrevene, behandler vi din e-postadresse, fornavn og etternavn.

Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger. Å trekke tilbake et samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling som bygger på samtykket før det ble trukket tilbake. Du kan trekke tilbake samtykket ved å trykke på lenken nederst i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til e-postadressen i punkt 1. Vi gjør oppmerksom på at dersom du trekker tilbake samtykket, vil du ikke lenger motta nyhetsbrev fra oss.

2.4 Analysering av nyhetsbrev
I tillegg behandler vi analytisk data, som for eksempel hvorvidt du åpner et nyhetsbrev eller hvilke lenker i nyhetsbrevet du velger å åpne, for å vurdere hvilke nyheter og tilbud som interesserer deg slik at senere nyhetsbrev kan tilpasses dine interesser, og for å vurdere interessen for våre nyhetsbrev mer generelt. De analytiske opplysningene kan kobles opp mot andre opplysninger vi behandler om deg som for eksempel dine tidligere billettkjøp fra oss og hvilken region du drar på arrangementer i for å sende deg mer tilpassede nyhetsbrev.

Denne behandlingen skjer med grunnlag i vår berettiget interesse av å forbedre vår markedsføring og kommunikasjon med våre kunder. Dersom du ønsker å motsette deg denne behandlingen, vennligst send en e-post til e-postadressen i punkt 1.

Opplysningene behandles så lenge du mottar nyhetsbrev fra oss. Dersom du trekker ditt samtykke til nyhetsbrev, sletter vi de øvrige analytiske opplysningene også.

2.5 Annen kontakt fra deg
Dersom du tar kontakt med oss for andre formål, men relatert til arrangementet, vil vi behandle opplysningene du gir oss og din kontaktinformasjon i den grad det er nødvendig for å besvare henvendelsen din.
Opplysningene vil bli slettet så fort det ikke lenger er nødvendig for å besvare henvendelsen eller når henvendelsen er tilstrekkelig besvart, og senest 6 måneder etter siste kontakt.

3. LAGRING OG SIKKERHET
I tillegg til det som fremkommer ovenfor, vil noen opplysninger kunne lagres lenger for å overholde lovpålagte krav, for eksempel bokføringsloven.
Arrangøren har innført tekniske og organisatoriske tiltak som bidrar til at dine personopplysninger er trygge. Vi selger ikke og deler ikke dine personopplysninger med tredjepart, utover bruken av databehandler som beskrevet i punkt 4.

4. TREDJEPARTER
Personopplysningene samles inn fra deg, via vår billettleverandør, typisk nettstedet der du kjøpte billetten. Billettleverandøren bistår med å selge billetten til deg og gi oss nødvendige opplysninger fra deg.
Vi bruker også en egen leverandør for å sende ut og analysere mottakelsen av våre nyhetsbrev.
Vi har inngått databehandleravtale med våre leverandører som behandler personopplysninger for oss.

5. DINE RETTIGHETER
Du har rettigheter etter personopplysningsloven og GDPR, som sikrer at behandlingen av dine personopplysninger er sikker og rettferdig.

Du har rett til:

 • Innsyn i hvilke opplysninger om deg vi har lagret og behandler etter GDPR artikkel 15,
 • Retting av feilaktige opplysninger om deg etter GDPR artikkel 16,
 • Sletting av opplysningene når vi ikke lenger kan behandle dem etter GDPR artikkel 17,
 • Kreve at behandlingen begrenses etter artikkel 20,
 • Trekke tilbake samtykket som vår behandling baserer seg på, slik beskrevet i erklæringen,
 • Protestere mot behandling som bygger vår berettiget interesse etter GDPR artikkel 21,
 • Dataportabilitet, altså få dine opplysninger oversendt i et alminnelig anvendt og maskinlesbart format, etter artikkel 20. Dette gjelder kun opplysninger som behandles automatisk, men gjelder ikke analytiske opplysninger om din bruk av tjenestene.

For å benytte deg av disse rettighetene, ta kontakt med oss på e-postadressen angitt i punkt 1. Vi vil kunne be om informasjon som bekrefter din identitet før vi kan oppfylle din anmodning om å benytte deg av en rettighet.

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende rett.

Informasjon knyttet til denne artikkelen

No items found.

Kongens gate 19, 7012 Trondheim